Je bent hier:

Onze zorg is voor het internaat rechtstreeks toegangkelijk (als leerling van De Viertorre) en onrechtstreeks via de intersectorale toegangspoort voor onze 40 IPO plaatsen (7/7 werking combinatie internaat en IPO).

Internaat

  • Enkel voor leerlingen die in De Viertorre naar school gaan
  • Buitengewoonbasisonderwijs Type 2, 3, 9, basisaanbod en gewoon onderwijs
  • Leeftijd: 2,5 jaar tot einde basisonderwijs
  • Schooldagen van maandag tot vrijdag

Types Buitengewoon Basisonderwijs

  • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • Type 3: voor kinderen met een emotionele- of gedragsstoornis
  • Type 9: voor kinderen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks redelijke aanpassingen niet in het gewone onderwijs terecht kunnen
  • Basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor geen redelijke aanpassingen meer mogelijk zijn in het regulier onderwijs.

Internaat Permanente Openstelling (IPO)