Je bent hier:

Pedagogisch beleid


Bij De Steiger hebben we bijzondere aandacht voor het 'Positief Opvoeden'. Deze manier van werken gaat uit van positieve bekrachtiging en een optimistische blik op opvoeden en het begeleiden van kinderen.

We doen dit op basis van de sociaal en emotiole ontwikkeling (Dösen) die een kind heeft. Zo zal een kind van twaalf jaar anders beloond worden als een kind van twaalf jaar met de emotionele ontwikkeling van een vijfjarige. Zorg op maat is geen holle term binnen De Steiger.

Een compliment en 'een schouderklopje' komen voor een terechtwijzing, een beloning en positieve bekrachtiging komen voor een straf.

De Steiger heeft vijf kernwaarden waar we samen met de kinderen aan werken:

  • We zijn vriendelijk en respectvol
  • We helpen elkaar
  • We luisteren naar elkaar
  • We zorgen goed voor onszelf
  • We zorgen voor ons materiaal en onze omgeving
We werken volgens specifieke methodes wanneer we geconfronteerd worden met agressie (het crisisontwikkelingsmodel), het omgaan met seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag (het vlaggensysteem van Sensoa) en hoe we fysiek ingrijpen indien nodig (Persoonsgebonden en teamgerichte veiligheidstechnieken - TAVA-ruimte).

Onze medewerkers worden continu opgeleid en bijgeschoold. Het VTO-beleid (Vormingen Trainingen Opleidingen) heeft tot doel om de competenties van medewerkers te ontwikkelen in de richting die nodig is voor De Steiger.

In onze missie- en visieteksten kan je uitgebreider lezen waarvoor De Steiger staat en waar we elke dag aan werken om optimale zorg te bieden binnen de mogelijkheden die we hebben als organisatie.