Je bent hier:
 GON- begeleiding (‘geïntegreerd onderwijs’)


Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij ‘GON-begeleiding’ aanvragen. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’.
Een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs verzorgt de GON-begeleiding.
GON- begeleiding is gratis.
 

Voorwaarden

GON-begeleiding is mogelijk voor:
  • leerlingen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs
  • studenten in een hogeschool en in het hoger beroepsonderwijs georganiseerd door een school voor voltijds secundair onderwijs in Vlaanderen
GON-begeleiding kan op twee manieren:
  • Uw kind volgt het gewone leerprogramma
  • Uw kind moet volledig voldoen aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs. Het beschikt over een gemotiveerd verslag.
  • Uw kind volgt een individueel aangepast programma
    De specifieke onderwijsbehoeften van uw kind en de afspraken over de nodige begeleiding zijn opgenomen in het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.
 
Leerlingen met een attest type basisaanbod moeten minstens 9 maanden vooraf voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben in hun type voor zij GON-begeleiding kunnen krijgen. Leerlingen van de andere types kunnen meteen starten in het gewoon onderwijs en daar GON-begeleiding krijgen.
 

Procedure

Het initiatief om GON-begeleiding aan te vragen, kan uitgaan van de leerling zelf, de ouders, een school, een CLB of een combinatie van de betrokken personen.
De ouders, de leerling, de school voor gewoon onderwijs, de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs en het CLB maken afspraken over de begeleiding. De afspraken komen in een gemotiveerd verslag (als uw kind het gewone leerprogramma volgt), of in een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (als uw kind een individueel aangepast programma volgt).