Je bent hier:

Aanbod
 

Type basisaanbod

voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor  geen redelijke  aanpassingen meer mogelijk zijn in het gewoon onderwijs
 

NIEUW Type 9 vanaf 1 september 2020

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis