Je bent hier:

Aanbod
 

Type basisaanbod

voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor  geen redelijke  aanpassingen meer mogelijk zijn in het gewoon onderwijs

Type 3

voor kinderen met een emotionele- of gedragsstoornis

Type 9

voor kinderen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks redelijke aanpassingen niet in het gewone onderwijs terecht kunnen